Kontakt z System Universal - Informacje o firmie

Dane Firmy:

System Universal Sp. z o.o.
Ul. I. Krasickiego 159
05-500 Nowa Wola

NIP: 532-10-01-187
NIP UE: PL 5321001187
REGON: 010679662

Konto Bankowe

Kredyt Bank S.A. VI o/Warszawa
22 1500 2080 1217 7005 6450 0000

Rejestracja

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000174024
Kapitał zakładowy spółki: 100.000,00 PLN

Formularz Kontaktowy

Imię i Nazwisko (wymagane)

Adres Email (wymagane)

Temat Wiadomości

Treść Wiadomości

Nasza Lokalizacja