Baseny żelbetowe - Oferta

System Universal poleca baseny żelbetowe

Baseny żelbetowe oraz niecki basenowe żelbetowe buduje się według planu konstrukcyjnego. Kształt niecki dowolny według życzeń klienta. Nieckę wykłada się ceramiką lub mozaiką basenową. Kształt niecki i jej wyposażenie dowolne.