Wellness - Oferta

Wellness – Harmonia duszy i ciała

Idąc ulicą, czytając kolorowe czasopismo czy oglądając telewizję, coraz częściej zdarza się nam natknąć na nie dla wszystkich do końca zrozumiałe słowo – Wellness. Kto by pomyślał, że w coraz bliższym nam Eurolandzie pojęcie to zdążyło już zyskać miano „megatrendu”, a dla naszych zachodnich sąsiadów wyraz Wellness zaczyna przybierać niemal magiczne znaczenie. Czy megatrend dotrze także i do nas, a może już dotarł?

Samo pojęcie Wellness

Wellness ma już bardzo długą, sięgającą XVII wieku historię. Od początku swego istnienia wellness oznaczał stan współistnienia dobrego zdrowia i dobrego samopoczucia człowieka. We współczesną definicję wellness wpisano jego obecnie najistotniejszą właściwość – harmonię duszy i ciała. Mówiąc najprościej, wellness oznacza świadomość własnego zdrowia, poczucie odpowiedzialności za jego stan, i co najważniejsze – konieczność podejmowania działań, których celem jest poprawa i zachowanie dobrego zdrowia i samopoczucia. Działania te z kolei muszą sprowadzać się do takich czynności i zabiegów, które są odczuwalne jako radosne, przyjemne i komfortowe, zarówno w odniesieniu do ciała jak i psychiki człowieka.

Miłośnicy Wellness

Na całym świecie stan harmonii duszy i ciała osiągają przede wszystkim poprzez produkty wellness, których oddziaływanie na organizm człowieka dokonuje się za pomocą wody. Jej leczniczo-terapeutyczne zalety zostały odkryte i w pełni docenione już za czasów starożytnych. Dużo wcześniej, bo już od zarania historii człowieka woda była dla niego swoistym synonimem życia, zarówno w sensie dosłownym, jak i psychofizycznym czy religijnym. Nie może więc dziwić ten szczególny rodzaj przywiązania człowieka do wody, przybierający dziś właśnie dzięki wellness zupełnie nową jakość. Dlatego właśnie listę instrumentów stanowiących praktyczną definicję wellness otwierają produkty nierozerwalnie związane z wodą.

Firma System Universal specjalizuje się w budowie bądź dostarczaniu i instalowaniu głównych atrybutów wellness:

Wszelkiego typu basenów kąpielowych i pływackich, wanien Spa z hydromasażem, łaźni parowych itp. Zainteresowanym Klientom proponujemy kompleksową realizację na indywidualne zamówienie niepowtarzalnych, ekskluzywnych centrów wellness, zarówno do użytku prywatnego, jak i zaprojektowanych na potrzeby hoteli, ośrodków wellness lub klinik zdrowia i urody.